Tehnologie

Special proiectate în scopul detectării contaminanților de orice tip și de orice dimensiune din industria alimentară și cea farmaceutică, sistemele de control cu raze X oferite de PHILRO Industrial pot inspecta orice produs, în orice fel de ambalaj.

Tecnologia_raggi-x_01Un analizor cu raze X se compune din:

 • un emițător alimentat de un generator de înaltă tensiune, conectat cu un tub cu raze X (separate, sau ca un singur modul);
 • un detector liniar;
 • o unitate de procesare (PC).

Radiația electromagnetică este generată în interiorul tubului cu raze X prin accelerarea (datorită diferenței de potențial) unui fascicul de electroni dela filament (catod) la țintă (anod).

Electronii generați de catod interacționează cu atomii de tungsten ai anodului, determinând:

 • frânări – interacțiuni între electroni și câmplul electric al nucleului, cu producere de radiație (raze) X;
 • ciocniri – interacțiuni între electronii emiși de catod și electronii anodului, rearanjarea acestora din urmă generând radiație X.

Radiația astfel generată este direcționată către detector, în calea sa aflându-se produsul inspectat. Cu cât acesta este mai dens, cu atât mai multă energie este absorbită și, prin urmare, la detector va ajunge mai puțină radiație.


Tecnologia_raggi-x_02Detectorul funcționează similar unui scanner, receptând radiația linie cu linie, fotodiodele acestuia generând anumite niveluri de gri pentru a reprezenta imaginea obiectului inspectat. Astfel, sistemul verifică în timp real dacă în produsul inspectat există corpuri străine cu densitate mai mare decât cea acceptată, cum ar fi contaminați de tipul sticlei, pietrei, ceramicii, plastic dens,metal etc. Produsele identificate ca neconforme sunt automat rejectate din banda de producție.

Folosind tehnologia cu raze X descrisă mai sus se poate inspecta o largă gamă de produse, în variate tipuri de ambalaje:

 • produse neambalate;
 • produse în ambalaje moi (pungi, saci, cutii de carton, folii, tuburi etc.);
 • produse în ambalaje rigide (sticlă, metal, carton gros etc.).

Tecnologia_raggi-x_03Grosimea, densitatea și omogenitatea produselor influențează detecția și identificarea contaminanților în imaginile identificate în timp real.

Sistemele de analiză cu raze X oferite de PHILRO Industrial garantează:

 • detecția tuturor potențialelor substanțe contaminante;
 • identificareaîn produsele verificate a defectelor, neomogenităților, anomaliilor, lipsei de conținut etc.;
 • prezența produsului în interiorul ambalajului;
 • nemodificarea și nealterarea produselor inspectate;
 • operare simplă și sigură;
 • performanță și reproductibilitate optimă chiar și în medii dificile (praf, umezeală);
 • timp de utilizare îndelungat.

Sistemele de control cu raze X oferite de PHILRO Industrial au ca rezultat un flux de producție fluid, cu o reducere substanțială a erorilor în procesul de control al calității produselor din banda de producție.


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați!